در بخش سی شارپ از وبسایت پروژه آماده، انواع کدهای آماده از پروژه‌های برنامه نویسی سی شارپ موجود می‌باشد.