در بخش کدنویسی پایتون از وبسایت پروژه آماده، امکان برنامه نویسی هر نوع پروژه پایتون فراهم می‌باشد.