در بخش برنامه نویسی از وبسایت پروژه آماده، انواع کدهای آماده از پروژه‎های مختلف موجود می‌باشد.